รายงานการเฝ้าระวังอาการป่วย COVID-19 ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รอบที่ 1 ปี 2562 ถึง พฤศจิกายน 2563          

รอบที่ 2 ปี ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน          


รายงานแบบสำรวจร้านขายอาหารทะเล ในพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

แบบบันทึกการ สำรวจร้านขายอาหารทะเล          

แบบรายการ การสำรวจร้านขายอาหารทะเล