ผู้เขียน หัวข้อ: ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ ห้องเก็บของปราศจากเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง  (อ่าน 19224 ครั้ง)

root

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ
ห้องเก็บของปราศจากเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ่อเกลือ
คมสันต์ ยศอินทร์,วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)

บทคัดย่อ

             หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ่อเกลือเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของสถานพยาบาลในการรวบรวมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดใช้ซ้ำ ที่ใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ในการตรวจรักษาและ/หรือช่วยชีวิตผู้ป่วย จึงเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยตรง ปัญหาที่ผ่านมาพบว่าในกลุ่มงานมีการบันทึกตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นของห้องเก็บของปราศจากเชื้อ วันละสองครั้งคือตอนเช้าและตอนเย็น ไม่มีระบบติดตามหรือควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลาจึงไม่สามารถดัดจับความผิดพลาดและได้แก้ไขได้ทันท่วงที  เจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้องมีภาระงานหลายอย่างจึงมีความคลาดเคลื่อนของการบันทึกข้อมูล ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการจัดทำนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและประเมินระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติสำหรับห้องเก็บของปราศจากเชื้อ วิธีดำเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ1)การศึกษาเทคโนโลยีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำรวจความต้องการของระบบ 2)ออกแบบระบบ โดยเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ จากนั้นเขียนโปรแกรม เพื่อให้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ส่งค่าที่ได้เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หากมีอุณหภูมิหรือความชื้นมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดก็จะควบคุมการปิด/เปิดของเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือนค่าที่เกินนอกช่วงที่กำหนดผ่านทางไลน์กลุ่ม สามารถดูข้อมูลย้อนหลังผ่านเวปของโรงพยาบาลได้ 3)ปรับปรุงแก้ไขจากปัญหาที่พบและตามความต้องการของผู้ใช้งาน ข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ข้อมูลที่ได้มาถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่าห้องเก็บของปราศจากเชื้อมีอุณหภูมิเฉลี่ย  26.05 °C ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.88 °C และความชื้นเฉลี่ย  59%  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8% มีการแจ้งเตือนจำนวน 2081 ครั้ง ค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่สูงเกินเกณฑ์ เป็นผลมาจากการทดสอบโปรแกรมควบคุมยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

คำสำคัญ: ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ผู้รับผิดชอบบทความ: คมสันต์ ยศอินทร์ E-mail: klompes@hotmail.com
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลบ่อเกลือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 2020-08-04 2020 04:%i:1596488864 โดย root »

root

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 2020-08-04 2020 04:%i:1596489875 โดย root »

root

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด
powerpoint นำเสนอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 2020-08-04 2020 04:%i:1596490815 โดย root »

root

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด
code php ...............................   refrigerator_ic.php
สำหรับส่งค่าที่อ่านได้ จาก เซ็นเซอร์ ไปเก็บที่ server
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 2020-08-05 2020 00:%i:1596563251 โดย root »

root

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด

root

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด
php ไฟล์ สำหรับนำค่า อุณหภูมิและความชื้น มาแสดงเป็นกราฟ
โดยใช้ การสร้างกราฟด้วย HighChart php framework.........

-------- https://www.highcharts.com/  ----------------
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 2020-08-05 2020 00:%i:1596563330 โดย root »