...ระบบสอบสวนผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รพ.บ่อเกลือ...